Điều khoản sử dụng cho website Gia Vinh Garden:

  1. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Gia Vinh Garden, quý khách đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng truy cập và sử dụng trang web.
  2. Gia Vinh Garden có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với sự đồng ý của quý khách với những thay đổi đó.
  3. Gia Vinh Garden cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách khi quý khách sử dụng trang web và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân.
  4. Mọi thông tin, dữ liệu, hình ảnh, video, âm thanh hoặc nội dung khác trên trang web đều thuộc quyền sở hữu của Gia Vinh Garden và được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ.
  5. Quý khách không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tái bản, tải xuống hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web để kinh doanh hoặc mục đích thương mại khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Gia Vinh Garden.
  6. Gia Vinh Garden không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các thông tin được đăng trên trang web.
  7. Quý khách không được sử dụng trang web để truyền tải hoặc phát tán bất kỳ nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc gây ra bất kỳ hại cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  8. Trang web có thể chứa các liên kết tới các trang web khác. Gia Vinh Garden không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trên các trang web này