Cập nhật Giá phân bón hôm nay 24/05/2024

giá phân bón hôm nay

Phân bón là chất cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng nhằm mục đích thúc đẩy sự sinh trưởng của cây. Chính vì vậy giá phân bón hôm nay 24/05/2024 luôn là chủ đề nóng bỏng được nhiều người quan tâm đến. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật giá của phân bón trong nước.

Giá phân bón hôm nay được cập nhật ngày 24/05/2024

Giá phân bón hôm nay có sự chênh lệch giữa các vùng miền. Tùy vào từng loại cây, khu vực, thời điểm và nhu cầu mua của con người giá phân bón sẽ khác nhau. Mời các bạn cùng chúng tôi cập nhật giá phân bón.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Các loại phân bón khác nhau tại khu vực Đông Bắc Bộ đều có giá bán khác nhau. Sau đây là bảng giá của phân Ure, phân Dap, phân NPK, phân Lân và phân Kali mời các bạn cùng theo dõi

Bảng giá phân bón hôm nay của khu vực Đông Bắc Bộ

Phân loại Giá bán (VNĐ/Bao)
Phân Ure
Cà Mau 580.000 – 630.000
Phú Mỹ 570.000 – 620.000
Bình Điền 580.000 – 630.000
Ure Hà Bắc 530.000 – 590.000
Ninh Bình 530.000 – 590.000
Trung Quốc 570.000 – 620.000
Phân DAP
Hồng Hà Xanh 1.200.000 – 1.350.000
DAP TQ Nâu 64% 880.000 – 920.000
DAP TQ Vàng 64% 880.000 – 920.000
Đình Vũ 950.000 – 990.000
Đức Giang Vàng 64% 720.000 – 830.000
Philippines 1.100.000 – 1.200.000
DAP Nga đen 64% 780.000 – 820.000
DAP Nga Xanh 64% 740.000 -780.000
DAP 3 con cò 1.000.000 – 1.100.000
Hàn Quốc ĐEN 1.200.000 – 1.300.000
Phân NPK
13+13+13+TE Bình Điền 860.000 – 890.000
16-16-8 Việt Nhật 820.000 – 850.000
16-16-8+TE Việt Nhật 860.000 – 890.000
16-16-8 Ba Con Cò 890.000 – 920.000
16-16-8 Phú Mỹ 820.000 – 850.000
16-16-16 Ba Con Cò 830.000 – 880.000
16-16-8 Lộc Điền 630.000 – 690.000
16-8-8 Phú Mỹ 800.000 – 840.000
16-8-8 Lâm Thao 810.000 – 850.000
15-15-15 + TE AMONI 460.000 – 480.000
12-5-10 Lộc Điền 530.000 – 570.000
16-8-8+9s 830.000 – 880.000
13-13-13 Lâm Thao 540.000 – 580.000
Phân Lân
Lâm Thao 270.000 – 310.000
Lân Lộc Điền 290.000 – 340.000
Vân Điển 250.000 – 280.000
Phân Kali
Cà Mau 830.000 – 870.000
Phú Mỹ 830.000 – 860.000
Con Cò 850.000 – 880.000
Kali Miểng Cà Mau 620.000 – 650.000
Canada Miểng 630.000 – 670.000
Isarel Bột 580.000 – 620.000
Isarel Trắng 730.000 – 770.000
Isarel Miểng 650.000 – 690.000
Belarus Bột 580.000 – 620.000
Belarus Miểng 630.000 – 670.000

Giá phân bón hôm nay khu vực Đông Bắc Bộ

Khu vực miền Trung

Giá phân hôm nay tại khu vực Miền Trung cũng có sự chênh lệch giữa các loại phân bón. Người dùng cần tìm hiểu kỹ về giá cả trước khi mua để tránh tình trạng mua phân với giá cao hơn giá bán thị trường. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật giá phân bón hôm nay của khu vực này.

Bảng giá phân bón hôm nay của khu vực miền Trung

Phân loại Giá bán (VNĐ/Bao)
Phân Ure
Cà Mau 580.000 – 630 000
Phú Mỹ 570.000 – 620.000
Bình Điền 580.000 – 630.000
Ure Hà Bắc 530.000 – 590.000
Ninh Bình 530.000 – 590.000
Trung Quốc 570.000 – 620.000
Phân NPK 20-20-15
Sông Gianh 1.035.000 – 1.090.000
Sông Hương 1.050.000 – 1.090.000
Đầu Trâu 1.070.000 – 1.150.000
Bông Lúa 940.000 – 980.000
Ba Con Cò 1.110.000 – 1.150.000
Phân NPK 16-16-8
Cà Mau 770.000 – 810.000
Phú Mỹ 760.000 -800.000
Lào Cai 770.000 – 810.000
Đầu Trâu 790.000 – 830.000
Lâm Thao 760.000 – 800.000
Việt Nhật 780.000 – 820.000
Phân NPK khác
16-8-8 Phú Mỹ 780.000 – 820.000
15-5-10-14S lào Cai 580.000 – 620.000
20-12-7- TE Bình Điền 900.000 – 950.000
19-10-6 Sông Danh 790.000 – 850.000
20-6-6 Ninh Bình 770.000 – 820.000
13-13-13 Lâm Thao 780.000 -830.000
16-8-16 Phú Mỹ 430.000 – 480.000
16-8-8 Lâm Thao 800.000 – 850.000
12-5-10-14S Lào Cai 580.000 – 620.000
15-5-20 Song Gianh 750.000 – 800.000
Phân Kali
Cà Mau 830.000 – 870.000
Phú Mỹ 830.000 – 860.000
Con Cò 850.000 – 880.000
Canada Miểng 620.000 – 650.000
Isarel Bột 580.000 – 620.000
Isarel Trắng 730.000 – 770.000
Isarel Miểng 650.000 – 690.000
Belarus Bột 580.000 – 620.000
Belarus Miểng 630.000 – 670.000
Phân Lân
Lâm Thao 250.000 – 290.000
Lào Cai 240.000 – 280.000
Vân Điển 250.000 -290.000
Giá phân bón hôm nay khu vực miền Trung
Giá phân bón hôm nay khu vực miền Trung

Khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Khu vực này là cái nôi của các loại cây lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp của nước ta. Nhu cầu sử dụng phân bón sẽ cao hơn so với các khu vực còn lại trong nước, chính vì thế giá phân bón luôn là chủ đề được nhiều người nông dân quan tâm hằng ngày. Để thuận tiện hơn trong việc cập nhật tình hình giá phân bón, sau đây mời bà con cùng theo giỏi bảng giá phân bón được chúng tôi cung cấp.

Bảng giá phân bón hôm nay của khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Phân loại Giá bán (VNĐ/Bao)
Phân Ure
Cà Mau 520.000 – 570 000
Phú Mỹ 510.000 – 560.000
Bình Điền 520.000 – 570.000
Ure Hà Bắc 510.000 -560.000
Ninh Bình 510.000 – 560.000
Trung Quốc 510.000 – 560.000
Phân DAP
Hồng Hà Xanh 1.100.000 – 1.160.000
DAP TQ Nâu 64% 780.000 – 820.000
DAP TQ Vàng 64% 780.000 – 820.000
Đình Vũ 720.000 – 760.000
Đức Giang Vàng 64% 720.000 – 830.000
Philippines 1.100.000 – 1.200.000
DAP Nga đen 64% 780.000 – 820.000
DAP Nga Xanh 64% 740.000 – 780.000
DAP 3 con cò 1.000.000 – 1.100.000
Hàn Quốc Đen 1.200.000 – 1.300.000
Phân NPK
20-20-15+TE Bình Điền 975.000 – 1.050.000
20-20-15 Bình Điền 930.000 – 970.000
20-20-15 Ba Con Cò 1.050.000 – 1.200.000
20-12-7 +TE Bình Điền 950.000 – 980.000
18-8-6 Việt Nhật 870.000 – 900.000
18-8-6 TE Việt Nhật 830.000 – 880.000
16-8-14-12S Việt Nhật 850.000 – 900.000
14-14-14 Philip 1.000.000 – 1.050.000
15-5-10-14s Lào Cai 560.000 – 610.000
16-8-8 Phú Mỹ 810.000 – 850.000
16-16-8+13S+TE Phú Mỹ 850.000 – 890.000
20-5-5 Bình Điền 700.000 – 740.000
17-19-9 +TE Phú Mỹ 890.000 – 940.000
18-4-22 TE Bình Điền 970.000 – 1.010.000
17-7-18 TE Cà Mau 840.000 – 880.000
17-7-17 TE Cà Mau 850.000 – 880.000
17-15-9 TE Phú Mỹ 830.000 – 870.000
16-16-8 Hà Lan 700.000 – 770.000
Phân Lân
Văn Điển 240.000 – 290.000
Lân Lâm Thao 240.000 – 270.000
Lân Đen 210.000 – 260.000
Phân NPK 16-16-8
Cà Mau 840.000 – 890.000
Đầu Trâu 780.000 – 830.000
Phú Mỹ 840.000 – 890.000
Việt Nhật 800.000 – 860.000
Hà Lan 700.000 – 750.000
Philip Korea 860.000 – 900.000
16-16-8+TE Philip Korea 860.000 – 900.000
Phân Kali
Cà Mau 830.000 – 870.000
Phú Mỹ 830.000 – 860.000
Con Cò 850.000 – 880.000
Canada Miểng 620.000 – 650.000
Phân Sa
SA Nhật 380.000 – 450.000
SA Trung Quốc 450.000 – 480.000
SA Đài Loan 420.000 – 470.000
Giá phân bón hôm nay khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên
Giá phân bón hôm nay khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên

Khu vực Tây Nam Bộ

Nơi đây canh tác các loại cây ăn quả như chôm chôm, vú sữa, xoài,… đặc biệt là sầu riêng. Nhu cầu sử dụng phân bón cho cây ăn quả ở vùng này là khá cao. Giá thành thị trường phân bón luôn là vấn đề được đề cập đến. Sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ.

Bảng giá phân bón hôm nay tại khu vực Tây Nam Bộ

Loại phân Giá bán (VNĐ/Bao)
Phân Ure
Cà Mau 610.000 – 650.000
Phú Mỹ 600.000 – 640.000
Bình Điền 610.000 – 650.000
Trung Quốc 600.000 – 640.000
Ure Indo Hạt Đục 600.000 – 640.000
Ure Malaysia Hạt Đục 600.000 – 640.000
Ure Brunei Hạt Đục 600.000 – 640.000
Phân DAP
Hồng Hà Xanh 1.050.000 – 1.200.000
DAP TQ Nâu 64% 780.000 – 820.000
DAP TQ Vàng 64% 780.000 – 820.000
Đình Vũ 750.000 – 790.000
Đức Giang vàng 64% 720.000 – 830.000
Philippines 1.100.000 – 1.200.000
DAP Nga đen 64% 780.000 – 820.000
DAP Nga Xanh 64% 740.000 – 780.000
DAP 3 con cò 1.000.000 – 1.100.000
Hàn Quốc Đen 1.200.000 – 1.300.000
Phân Kali Miểng
Cà Mau 830.000 – 870.000
Phú Mỹ 830.000 – 860.000
Con Cò 850.000 – 880.000
Canada Miểng cà mau 620.000 – 650.000
Phân NPK 16-16-8
Bình Điền 780.000 – 800.000
Cà Mau 780.000 – 810.000
Phú Mỹ 780.000 – 810.000
Ba con Cò 800.00 – 850.000
Việt Nhật 690.000 – 740.000
YARA Mila COMPLEX 12-11-18 (bao 25 kilogram) 660.000 – 700.000
Hàn Quốc 16-16-8+9s 600.000 – 650.000
16-16-8+TE Việt Nhật 920.000 – 970.000
Phân NPK 20-20-15
Ba Con Cò 950.000 – 1.000.000
Bình Điền 1.000.000 – 1.100.000
Song Gianh 1.050.000 – 1.100.000
Phân NPK 20-20-15-TE
Bình Điền 1.050.000 – 1.100.000
Phân Lân
Super Lân 220.000 – 280.000
Lân Vân Điển 250.000 – 290.000
Giá phân bón hôm nay khu vực Tây Nam bộ
Giá phân bón hôm nay khu vực Tây Nam bộ

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá

Nhu cầu tăng, nguồn cung giảm, nguyên liệu sản xuất đầu vào tăng phi mã, chi phí vận chuyển tăng gấp nhiều lần do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 làm đứt gãy chuỗi logistics toàn cầu cũng là những nguyên nhân tác động khiến giá phân bón tăng. Dưới đây là một vài yếu tố ảnh hưởng đến giá phân bón.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá phân bón trong nước

Những yếu tố cung cầu

 • Hiện nay, một yếu tố quan trọng như trong thời kỳ Đại suy thoái nền kinh tế đã khiến cho giá phân bón tăng mạnh, đó là nhu cầu sử dụng phân bón toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao.
 • Trong khi đó, nguồn cung cấp phân bón toàn cầu trở nên dần suy yếu do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: Sự tăng giá thành của các nguồn cung cấp nguyên nhiên liệu đầu vào trong sản xuất phân bón, sự gãy đứt của chuỗi cung ứng và các hạn chế về quá trình xuất khẩu phân bón do những yếu tố quan trọng như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, cuộc khủng hoảng thiếu điện các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc,…
 • Từ đầu năm 2022, những căng thẳng về địa vị chính trị của các nước trên thế giới đã làm cho sự đứt gãy của chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 càng trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt, các giải pháp trừng phạt quốc tế đối với Nga và Belarus cùng với các quyết định hạn chế về xuất khẩu của Nga đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường phân bón.

Ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraine

 • Xung đột chiến tranh giữa 2 nước Nga và Ukraine đang tác động mạnh mẽ lên nguồn cung cấp phân bón và lượng lương thực toàn cầu. Quyết định hạn chế về quá trình xuất khẩu phân bón của nước Nga đã loại bỏ khoảng 15% nguồn cung cấp phân bón ra khỏi thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, tác động thực tế của quyết định này lại không rõ ràng, vì tình hình hiện nay Nga đã dừng công bố dữ liệu thương mại.

Các yếu tố chính trị sẽ tác động đến giá phân bón

Tác động mạnh mẽ của sự mất cân đối nguồn cung

 • Hiện nay, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Canađa sản xuất tổng cộng khoảng hơn 60% lượng phân bón trên thế giới. Nga và Mỹ chiếm mỗi nước khoảng 10% nguồn cung cấp phân bón toàn cầu, trong khi đó nguồn cung của Trung Quốc chiếm khoảng 25%. Mức độ tập trung sản xuất phân bón đã tăng theo các thành phần riêng rẽ của loại phân NPK phức hợp. 10 quốc gia hiện nay trên thế giới sản xuất khoảng 71%, 86% và 95% các loại phân bón N, P, K tương ứng.
 • Phân đạm thường được sản xuất theo quy trình Haber-Bosch và đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều khí thiên nhiên. Tùy theo nguồn cung cấp và giá khí thiên nhiên, nhiều nước sẽ bị hạn chế khả năng mở rộng nguồn sản xuất phân đạm.
 • Trung Quốc đã sản xuất hơn một phần ba sản lượng của phân lân trên thế giới, tiếp theo là Ấn Độ, Mỹ, Maroc và Nga. Tổng cộng, 5 quốc gia này đã sản xuất hơn ba phần tư nguồn cung cấp phân lân toàn cầu.
 • Sản xuất phân kali là lĩnh vực sản xuất phân có mức độ tập trung cao nhất. Ba nước Nga, Canada và Belarus chiếm đến hai phần ba trữ lượng phân kali trên toàn thế giới.
 • Hầu như mỗi quốc gia sản xuất nông nghiệp trên toàn thế giới đều phải dựa vào quá trình nhập khẩu phân bón từ một số ít quốc gia có nguồn cung cấp nguyên liệu và ngành sản xuất phân bón.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá phân bón

 • Nhưng sự tập trung chủ yếu của sản xuất phân bón khiến cho thị trường phân bón toàn cầu dễ bị tổn thương trước những biến cố địa vị chính trị ở một số khu vực, dẫn đến rủi ro thắt chặt nguồn cung cấp và dao động mạnh về giá.

Nhu cầu tiêu thụ lượng phân bón trên thị trường

Trong khi cuộc chiến tranh kịch liệt ở Ukraine và những bất ổn liên quan đến cuộc chiến tranh này vẫn tiếp tục, các động lực của nhu cầu tiêu thụ phân bón trong trung hạn đã quay trở về lại với các nền tảng cơ sở của nông nghiệp.

Giá thành cao làm giảm sự tiêu thụ phân bón trong thời gian 2020-2022

 • Cuối năm 2022, các nước đã tham gia cuộc khảo sát của IFA ở tất cả các nơi trên thế giới đã đánh giá cho rằng giá nông sản và giá phân bón là những động lực quan trọng nhất tác động đến sự tiêu thụ phân bón. Những yếu tố quan trọng then chốt tiếp theo đối với nhu cầu phân bón là những trợ cấp của chính phủ cho người nông dân, tình hình thời tiết tự nhiên, nguồn cung phân bón, giá năng lượng, tình hình kinh tế, chính trị trong nước và những quy định về bảo vệ môi trường.
 • Tuy giá thành nông sản cao, nhưng nhìn chung không bị tăng quá nhiều như giá của phân bón. Kết quả là chi phí sản xuất phân bón đã tăng mạnh hơn so với giá thị trường nông sản, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng thu nhập của người nông dân. Sau đó, giá bán của phân bón đã giảm nhờ nguồn cung cấp phân đạm, phân lân cao hơn so với dự kiến và giá bán khí thiên nhiên giảm, mặt khác nhu cầu sử dụng phân lân và phân kali đã giảm do thời gian trước đó nhiều nông dân đã trì hoãn hoặc dừng mua các loại phân bón này.
 • Giá phân bón trên thị trường cao và nguồn cung cấp thấp là những yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm về nhu cầu tiêu thụ trên khắp thế giới trong thời gian 2020-2022. Trên toàn cầu, lượng tiêu thụ của phân bón đã giảm gần khoảng 3% trong năm tài chính 2021, đạt 194,7 triệu tấn, và giảm khoảng 5% trong năm tài chính 2022, đạt 185,1 triệu tấn. Nhìn chung, lượng tiêu thụ phân bón trên toàn cầu trong năm tài chính 2022 thấp hơn khoảng 15 triệu tấn so với mức tiêu thụ kỷ lục khoảng 200,2 triệu tấn đã đạt được trong năm 2020.
 • Tiêu thụ K trong năm 2022 đã giảm khoảng 12 % so với năm tài chính 2020, còn nhu cầu sử dụng P và N giảm gần 9% và 5% tương ứng. Sự chênh lệch này trong quá trình suy giảm nhu cầu tiêu thụ các chất dinh dưỡng cho cây trồng đã phản ánh sự quan trọng của N đối với năng suất thu hoạch của cây trồng cũng như khả năng lưu trữ P và K trong đất. Người nông dân trồng cây thường có xu hướng giảm tiêu thụ P và K nhiều hơn so với tiêu thụ dụng N, đặc biệt nếu các chất dinh dưỡng của P và K đã được sử dụng phù hợp trong những niên vụ trước đó.

Nhu cầu tiêu thụ lượng phân bón cho cây trên thị trường

 • Tính theo giá trị tuyệt đối, Nam Á và Đông Á dẫn đầu thế giới về mức suy giảm lượng tiêu thụ phân bón trong thời kỳ 2 năm 2021-2022, chiếm khoảng 60% lượng suy giảm tiêu thụ phân bón trên toàn thế giới. Tại Nam Á, lượng tiêu thụ phân bón ở Ấn Độ đã giảm khá nhiều trong năm tài chính 2021, cùng lúc đó lượng tiêu thụ phân bón đã giảm mạnh ở Pakistan do ảnh hưởng tiêu cực của lũ lụt nghiêm trọng. Tại Đông Á, sự suy giảm của lượng tiêu thụ phân bón không chỉ diễn ra ở các khu vực Trung Quốc mà còn ở cả những quốc gia sản xuất dầu dừa và gạo.
 • Về giá trị tương đối, 3 khu vực trên toàn thế giới đã giảm tiêu thụ lượng phân bón ít nhất 10% trong 2 năm 2021 và 2022: Tây Á giảm khoảng 17%, Tây và Trung Âu giảm khoảng 15%, châu Phi giảm khoảng 14%. Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu về mức giảm lượng tiêu thụ phân bón ở khu vực các nước Tây Á do sự lạm phát mạnh của đồng lira càng làm cho giá phân bón trên thị trường tăng cao. Tại Trung và Tây Âu, nhu cầu tiêu thụ phân bón bị ảnh hưởng tiêu cực không chỉ vì giá cao mà còn vì thời tiết tự nhiên khô hạn năm 2022. Tiêu thụ lượng phân bón tại châu Phi, nơi người nông dân trồng cây rất nhạy cảm với giá bán phân bón cao, đã giảm khoảng 44%, cao hơn đáng kể các nước thuộc khu vực khác.

Tình hình xuất khẩu của phân bón trên thị trường

Theo thống kê số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2023 cả nước Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn phân bón các loại, trị giá 449,95 triệu USD, giá trung bình khoảng 408,8 USD/tấn, giảm đến 10,3% về khối lượng, giảm 43,2% về kim ngạch và giảm khoảng 36,7% về giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình xuất khẩu phân bón của nước ta

Riêng tháng 8/2023 xuất khẩu được 158.088 tấn phân bón các loại, tương đương 58,89 triệu USD, giá trị khoảng 372,5 USD/tấn, tăng gần 12% về khối lượng, tăng 7,8% kim ngạch nhưng giảm 3,9% về giá bán so với tháng 7/2023. So với tháng 8/2022 tăng gần 34% về lượng, nhưng giảm đến 16,5% kim ngạch và giảm 37,7% về giá.

Phân bón của Việt Nam sản xuất được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường tiêu thụ Campuchia, riêng thị trường tiêu thụ này đã chiếm đến 36,5% trong tổng khối lượng và chiếm đến 37,3% tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, tương đương 401.941 tấn, trị giá 167,74 triệu USD, giá trung bình khoảng 417,3 USD/tấn, tăng đến 19,6% về lượng nhưng giảm gần 6,8% kim ngạch và giá giảm 22,1% so với cùng thời gian năm 2022. Riêng tháng 8/2023 lượng phân bón xuất khẩu sang thị trường tiêu thụ này đạt đến 60.723 tấn, trị giá 25,15 triệu USD, giá trung bình khoảng 414,2 USD/tấn, tăng đến 22% về lượng và tăng 27,7% kim ngạch, giá tăng 4,6% so với lượng xuất khẩu tháng 7/2023.

Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phân bón

Phân bón vừa cung cấp dưỡng chất cho cây trồng, làm tăng độ phì nhiêu của đất, trái lại với các lợi ích cũng có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường nếu không có các giải pháp quản lý sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hợp lý. Do vậy việc cần thiết là phải đưa phân bón vào nhóm mặt hàng kinh doanh, sản xuất có điều kiện để tăng cường hơn nữa trong công tác kiểm tra và giám sát, đặc biệt cần giám sát chặt chẽ ngay từ quá trình bắt đầu sản xuất, nhập khẩu và trong khâu sử dụng. Một số giải pháp sau đây được đề cập để giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường, đồng thời làm tăng hiệu suất sử dụng phân bón:

Giải pháp nâng cao hiệu quả khi sử dụng phân bón

Giảm số lượng bón, tăng hiệu quả sử dụng phân bón

Để hạn chế tối đa tình trạng lượng phân bón dư thừa trong đất do bón phân quá nhiều, có thể ứng dụng các giải pháp về kỹ thuật sau đây:

 • Sử dụng những loại phân bón hoặc các chất có công dụng làm tăng hiệu suất sử dụng của phân bón. Hiện nay đã có một số loại phân bón hay các chế phẩm có chức năng làm tăng hiệu suất sử dụng đạm từ 25 đến 50% khi sử dụng kết hợp với phân đạm. Cơ chế tăng hiệu quả sử dụng dinh dưỡng được xác định nhờ việc hạn chế hoạt động của men làm mất đạm, men phân giải Urease, tăng khả năng lưu giữ N cho cây trồng.
 • Các loại phân bón có tác dụng nêu trên như: Agrotain, NEB 26, Wehg,… có thể giảm từ một phần tư đến một nửa lượng đạm so với lượng sử dụng thông thường mà cây trồng vẫn đạt năng suất cao, chất lượng nông sản cao. Cần phải tổ chức khuyến khích và hướng dẫn rộng rãi để nhanh chóng đưa các sản phẩm nêu trên được tiêu thụ trên toàn quốc.
 • Sử dụng những loại phân bón lá có chứa K-humate và các yếu tố vi lượng, trung lượng, đa lượng để bổ sung các chất dinh dưỡng cho cây, tăng khả năng làm phục hồi và tăng sức đề kháng cho cây trồng đối với sự thay đổi và thất thường của thời tiết tự nhiên và tăng đề kháng sâu bệnh, tăng hiệu quả sử dụng các yếu tố đa lượng.

Giảm số lượng phân bón sẽ giúp tiết kiệm và bảo vệ môi trường

 • Tiến bộ kỹ thuật về sử dụng phân bón lá đối với sự phát triển của cây trồng đã được khẳng định, sử dụng phân bón lá vào những thời điểm thích hợp sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng các yếu tố dinh dưỡng đa lượng một cách cân đối, bổ sung kịp thời các dưỡng chất cần thiết cây trồng vào những giai đoạn thiết yếu. Liều lượng sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất hoặc phân phối.
 • Bón bổ sung những loại phân bón có chứa nguyên tố Silic làm tăng khả năng cứng cây giúp cây chống đổ ngã, tăng khả năng quang hợp cho cây, tăng lượng sử dụng cân đối dinh dưỡng, nâng cao hiệu quả sử dụng các thành phần dinh dưỡng đa lượng NPK, đặc biệt có tác dụng tích cực đối với cây họ hòa thảo và cây lúa. Vai trò của nguyên tố Silic gần đây đã được xác định rõ ràng và được bổ sung vào danh mục phân bón như là một yếu tố trung lượng.
 • Cần ứng dụng những loại phân bón dạng chậm tan (slow release fertilizer) để cây trồng hấp thụ một cách từ từ tăng hiệu quả sử dụng các chất dinh dưỡng, giảm chi phí đầu tư, giúp hạn chế ô nhiễm môi trường.
 • Tích cực việc triển khai chương trình ba giảm (giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng đạm bón, giảm số lượng hạt giống gieo đối với các tỉnh khu vực phía Nam hoặc giảm lưu lượng nước tưới đối với các tỉnh thành phía Bắc) ba tăng (tăng chất lượng sản phẩm, tăng năng suất, và tăng hiệu quả kinh tế), bón phân dựa theo bảng so màu, tiết kiệm tối đa số lượng đạm bón nhưng vẫn mang lại năng suất cao.

Lượng phân cân đối giúp duy trì các dưỡng chất có trong đất

 • Thực hiện quá trình bón phân cân đối, lượng đạm có thể giảm khoảng 1,7 kg/sào bắc bộ, tương ứng với 47kg urê/ha tuỳ từng chân đất. Tổ chức hướng dẫn quá trình sử dụng phân bón hợp lý theo nguyên tắc “năm đúng”: đúng loại phân, đúng đối tượng, đúng thời vụ, đúng lúc, đúng cách bón sẽ góp phần tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tránh gây lãng phí và giảm sự ô nhiễm môi trường.

Nghiên cứu, tập huấn, đào tạo, thông tin tuyên truyền việc sử dụng phân bón

Để đảm bảo các phương pháp ứng dụng về khoa học-kỹ thuật có thể đến được người nông dân nhất thiết phải tổ chức đào tạo tập huấn cho người nông dân sử dụng và các cán bộ quản lý, các cán bộ khuyến nông các cấp cần tập trung kỹ vào một số giải pháp sau:

 • Các Viện, Trường, các doanh nghiệp sản xuất phân bón, kinh doanh phân bón tổ chức những hoạt động: hội thảo gặp mặt, xây dựng mô hình trình diễn, hướng dẫn các phương pháp tăng hiệu suất sử dụng phân bón, triển khai chương trình như “3 giảm 3 tăng”, tập huấn và hướng dẫn cho người nông dân về việc sử dụng phân bón.
 • Nghiên cứu và tạo ra các công cụ bón phân, tạo ra những phương thức bón, để giảm thiểu sử dụng nguồn lao động, đưa phân bón vào trong đất tránh bay hơi, rửa trôi,… Nghiên cứu để tạo ra các chế phẩm phân bón mới, những chế phẩm sinh học giúp cho quá trình xử lý ủ phân hay xử lý các phế phụ phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi phân mau hoai, giảm thiểu mùi hạn chế đến mức tối thiểu khả năng ô nhiễm môi trường.

Ứng dụng công nghệ hiện đại giúp việc sử dụng đạt hiệu quả hơn

 • Thông qua các hệ thống thông tin đại chúng như đài truyền hình, báo chí…tăng cường việc triển khai các kiến thức khoa học kỹ thuật, các kinh nghiệm về quá trình sản xuất, sử dụng phân bón có hiệu quả. Một số địa phương như Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận… đã tổ chức và hoàn thành tốt chương trình truyền hình “Nhịp cầu nhà nông” để phổ biến những kiến thức về nông nghiệp cho nông dân một cách thật nhanh chóng và có hiệu quả, đem lại cho người nông dân những hiểu biết và các kiến thức mới.
 • Ứng dụng hiện đại của công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hệ thống tổ chức, quản lý các chuỗi hoạt động kiểm tra giám sát chất lượng của phân bón, đặc biệt cần tăng cường kiểm soát chất lượng các loại phân bón có chứa những chất độc hại, có nguy cơ cao gây ô nhiễm trên phạm vi cả nước.

Các quy định và chính sách

 • Cần mau chóng xây dựng Luật phân bón để tăng hiệu quả công tác quản lý phân bón, trong đó cần xây dựng và ban hành đồng bộ các Nghị định quy định xét xử chi tiết đối với lĩnh vực phân bón. Có những chế tài xử phạt đủ mạnh để đảm bảo hạn chế tối đa sản xuất và lưu thông các loại phân bón kém chất lượng, phân bón có những chất độc hại vượt quá mức quy định.
 • Xây dựng, ban hành kịp thời đầy đủ những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quá trình sản xuất, sử dụng phân bón, tạo ra những hàng rào kỹ thuật để tránh tình trạng sử dụng phân bón quá liều, hạn chế tối đa việc sản xuất, nhập khẩu các loại phân bón có chứa các yếu tố độc hại vượt quá mức quy định.
 • Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các phòng thí nghiệm để có thể nhanh chóng phân tích và phát hiện để kịp thời xử lý các chuỗi hoạt động đưa các loại phân bón cho cây kém chất lượng, phân bón có chứa thành phần độc hại vào lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng.

Phân bón an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng

 • Việc ứng dụng đồng bộ và triệt để các giải pháp nêu trên có thể giúp tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng do giảm số lượng phân bón tiêu thụ trên toàn quốc, hạ giá thành của quy trình sản xuất, giảm nhập siêu phân bón. Đồng thời đây cũng là các giải pháp đảm bảo việc an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần quan trọng giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông nghiệp, và làm tăng sức khỏe cộng đồng.

Các bạn vừa đọc xong giá phân bón hôm nay 24/05/2024 tại các khu vực trong nước, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật chính xác giá phân bón theo ngày để mọi người có thể bắt kịp tình hình chung của phân bón trên thị trường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *