Béc tưới bù áp WT100 35l/h

13,000

Ren ngoài 17

Lưu lượng: 35 Lít /h

Áp lực làm việc: 0,8 – 3bar

Bán kính tưới: 0.8 – 3.5m

Góc tưới: 360 độ.
Danh mục: