Dây tưới nhỏ giọt 2 lỗ 12mm 1,6L/h TWINDRIP

4,000

Độ dài cuộn: 1000 m/cuộn 

ĐK: 12mm;

Độ dày: 0.31mm

Khoảng cách lỗ: 20 cm

Lưu lượng nước: 1.6L/h

Áp lực:1bar