Dây tưới nhỏ giọt Driptape ĐK 16mm Dày 0,5 KC 100

Đường kính: 16mm;

Độ dày: 0.5mm;

Khoảng cách lỗ: 10 cm;

Độ dài cuộn: 1000 m/cuộn ;

Lưu lượng nước: 1.4L/h; 1.6L/h; 2L/h; 2.5L/h; 3L/h; 4L/h;

Áp lực làm việc: 1bar