Súng tưới phi 34 – Thau

390,000

Lưu lượng: 3-3,5 m3/h

Áp lực lv: 1,5-2,5bar

Bán kinh tưới: 10-15m

Danh mục: