Béc phun sương Orange 1 hướng

1,500

Lưu lượng: 40l/h

Áp lực lv: 2-4 bar

Bán kính tưới: 1,2m

Danh mục: