Béc phun sương Orange 5 hướng

12,000

Lưu lượng: 40l/h

Áp lực lv: 2-4bar

Bán kính tưới: 1,2m

Danh mục: