Béc phun sương Orange 7 hướng

18,000

Lưu lượng: 50-60l/h

Áp lực lv: 2-2,5bar

Bán kính tưới: 1,7m

Danh mục: