Béc phun sương Orange 6 hướng

16,000

Lưu lượng: 45 – 50l/h

Áp lực lv: 2-6bar

Bán kính tưới: 1 – 1,5m

Danh mục: