Béc phun sương Orange 4 hướng

9,000

Lưu lượng: 32l/h

Áp lực lv: 2-4bar

Bán kính tưới: 1m

Danh mục: