Dây tưới nhỏ giọt TWINDRIP ĐK 16mm Dày 0,2 KC 200

ĐK: 16mm;

Độ dày: 0.2mm;

Khoảng cách lỗ: 20 cm;

Độ dài cuộn: 1000 m/cuộn ;

Lưu lượng nước: 1.6L/h;3L/h; 4L/h;

Áp lực:1bar