Dây tưới nhỏ giọt TWINDRIP ĐK 16mm Dày 0,31 KC 100

ĐK: 16mm;

Độ dày: 0.31mm;

Khoảng cách lỗ: 10 cm;

Độ dài cuộn: 1000 m/cuộn ;

Lưu lượng nước: 1.6L/h;3L/h; 4L/h;

Áp lực:1bar